Bienvenue sur la page officielle de BBC News Haiti Yon Media Nèf

Bienvenue sur la page officielle de BBC News Haiti Yon Media Nèf

FDA Pare Chimen pou Timoun ant 5 ak 11 zan pran Vaksen Booster Kont COVID-19

sábado, 21 de mayo de 2022


Foto Achiv: Yon enfimye kenbe doz vaksen Pfizer kont COVID-19 pou timoun ki gen ant 5 ak 11 zan.
Kontwolatè Ameriken yo otorize yon vaksen siplemantè Booster kont COVID-19 pou timoun ki an sante e ki gen ant 5 ak 11 zan.
Tout moun Ozetazini ki gen plis pase 12 zan deja otorize pou yon doz vaksen booster la ki bay plis pwoteksyon kont nouvo varyan kowonaviris yo.
Gen kèk moun - pami yo sa yo ki gen plis pase 50 an, ki ka chwazi pou yo pran yon dezyèm booster.
Otorizasyon Administrasyon Manje ak Medikaman an - FDA - anonse Madi pèmèt Pfizer administre yon 3èm vaksen pou timoun lekol yo tou - omwens 5 mwa apre yo finn pran premye 2 doz vaksen an.
Gen yon lot defi ki rete. Sant pou Prevansyon ak Kontwol Maladi a gen pou'l deside si li pral rekomande ofisyèlman pou gwoup timoun nan laj sa a pran vaksen an.

 

0 Comments:

Publicar un comentario